Nesúhlasím so spracovaním osobných údajov

Elektronický kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie dotknutej osoby:

Odoslaním kontaktného formuláru potvrdzuje potenciálny klient nesúhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Golden home reality s.r.o., IČO 47653701, so sídlom Švabinského 13, Bratislava-Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I oddiel: Sro, vložka č.: 98303/B, kontaktné údaje: home@re-max.sk („RH“) na iné účely, ako je predmet tohto dotazníka.

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií